The Rosen Institute, den internationale organisation

Foreningen af Danske Rosenterapetuer er forankret i den globale faglige organisation The Rosen Institute (fremover kaldet ved det danske navn Roseninstituttet). Alle personer, som arbejder med Rosenmetoden eller Rosenbevægelserne, lover at overholde de etiske standarder.

Roseninstituttet er dedikeret til at udbrede Rosenmetodens og Rosenbevægelsernes faglighed til så stor en del af verden som muligt.

Roseninstituttets mission er kort fortalt

  • at opretholde kvalitetsstandarder for Rosenmetoden, Rosenbevægelser og uddannelsen
  • at støtte terapeuter, bevægelsesinstruktører, lærere, uddannelsescentre, foreninger, praktikårselever, elever
    og klienter
  • at varetage varemærket Rosenmetoden
  • at skabe et internationalt fagligt fællesskab/miljø, som er medlemsbaseret og demokratisk
  • at fremelske og vækste Rosenmetoden globalt

__________

Ønsker du at blive medlem af Roseninstitutet kan du betale via bankoverførsel

Account name: Rosen Institute

IBAN: BE95 9670 4884 8758
Seift Code: TRWIB1XXX


Medlemskontingenter

Seniorlærere i Rosenmetoden og Rosenbevægelser        € 150
Rosenterapeuter og instruktører i Rosenbevægelser      € 110
Praktikårselever                                                                      €  50
Kursister                                                                                   €  frit valg

__________

www.roseninstitute.net

På Roseninstituttets hjemmeside kan du finde mange forskellige informationer, både om metoden, bevægelserne, retningslinjer, opfordring til efteruddannelse, nyheder inden for Rosenmiljøet internationalt og om selve organiseringen af Roseninstituttet selv. Du kan her finde Rosenterapeuter over alt i verden, som er uddannede efter metoden, og som overholder standarder og krav til både etisk udførelse og efteruddannelse. Du kan også finde uddannelsescentre og skoler rundt omkring i verden. Det er desuden muligt at læse artikler om Rosenmetoden og fagrelevant forskning.