Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen for Foreningen af Danske Rosenterapeuter
Formand: Anja Normann Huss
Kasserer: Helle Kardel
Næstformand: Gudrun Kragelund
Suppleanter: Gisela Christiansen og Tina Kassan
Kontakt: anjahuss@live.dk 

Etisk-juridisk udvalg, kontaktperson
Dorrit Stender-Petersen
Email: dorritstender@hotmail.com

Messeudvalg øst, kontaktperson
Gisela Christiansen
Email: gisela.christiansen@gmail.com

Messeudvalg vest, kontaktperson
Helle Kardel
Email: Hellekardel@gmail.com

Messeudvalg Fyn, kontaktperson
Helle Gudrun Kragelund
Email: kragelund.gudrun@gmail.com

Eksternt kommunikationsudvalg, kontaktperson
Gisela Christiansen
Email: gisela.christiansen@gmail.com

Roseninstuttet – repræsentant, kontaktperson
Gisela Christiansen
Email: gisela.christiansen@gmail.com