Medlemskab

Du kan blive aktivt medlem af Foreningen af Danske Rosenterapeuter, hvis du enten er færdiguddannet Rosenterapeut eller Rosenbevægelsesinstruktør eller i gang som praktikårselev fra et uddannelsescenter, der er godkendt af The Rosen Institute. Er du i gang med uddannelsen, men endnu ikke i praktikår, kan du blive passivt medlem. Hvis du er uddannet Rosenterapeut eller Rosenbevægelseslærer og ikke udøver Rosenmetoden/Rosenbevægelser mere, kan du være passivt medlem.

Ønsker du at støtte udbredelsen af Rosenmetoden, kan du blive støttemedlem. Du kan også blive støttemedlem, hvis du er medlem af Rosenterapeutforeninger i andre lande.
Skriv en mail til hellekardel@gmail.com, så modtager du nærmere besked om indmeldelse.

Dato for indbetaling af kontingent til Foreningen af Danske Rosenterapeuter er 1.3 og 1.9 hvert r.

Betaling sker til:
Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr. 0255408 eller mobilepay: 271042


Aktivt medlem

750 kr. pr. halvår, praktikårselever 500 kr. halvår.

Fordele

 • Du får et visitkort på foreningens hjemmeside
 • Du kan deltage på foreningens stand på årlige helsemesser i Århus og København
 • Du kan deltage i den årlige generalforsamling med stemmeret og mulighed for valg til  bestyrelse/udvalg
 • Du kan deltage i medlemsmøder med relevante emner to gange årligt
 • Du har mulighed for at komme med i facebookgruppen for Rosenterapeuter, hvor relevant information bliver delt
 • Du har mulighed for at få hjælp fra etisk/juridisk-udvalg i forbindelse med eventuelle problemer i din praksis
 • Du har mulighed for at blive orienteret om og blive repræsenteret over for The Rosen Institute, USA

Krav

 • Du skal være aktiv udøver af Rosenmetoden
 • Du skal overholde etiske regler udstukket af The Rosen Institute i USA
 • Du skal overholde krav til efteruddannelse udstukket fra The Rosen Institute, USA
 • Du skal følge Foreningen af Danske Rosenterapeuters vedtægter og etiske regler

 

Passivt medlem

250 kr. pr. halvår

Fordele

 • Du støtter foreningens formål
 • Du modtager foreningens nyhedsbrev
 • Du får mulighed for at deltage på foreningens stand på helsemesser (kun med at fortælle om RM, ikke give prøvesessioner)
 • Du kan deltage på den årlige generalforsamling (taleret, men ikke stemmeret)
 • Du kan deltage i foreningens medlemsmøder

Krav

 • Du skal være elev på uddannelsen (mindst have taget et grundkursus i Rosenmetoden)
  eller du skal være færdiguddannet Rosenterapeut, som ikke udøver Rosenmetoden

 

Støttemedlem

150 kr. pr. år

Fordele

 • Du støtter foreningens formål
 • Du modtager foreningens indkaldelse til generalforsamlingen med skriftlige beretninger fra bestyrelsen og samtlige udvalg