Bøger & artikler

Her finder du bøger og artikler, der enten direkte eller indirekte
knytter an til vores interesse for Rosenmetoden. Skriv gerne til os,
hvis du har inspiration til litteratur, som skal med
på vores liste!

På dansk & svensk

_____________________________________________________________________________

Om Rosenmetoden

_____________________________________________________________________________

Bolander, Madeleine: Våga andas ut. InandasLiv, 2014.

Allt levande är i rörelse. Det har en naturlig rytm, vidgar sig och dras samman. Som ebb och flod, vågorna i havet, dygnsrytmen och årstiderna. I denna rytm andas vi in och andas ut. När vi känner oss pressade eller har fysiskt ont, kan vi uppleva det som att kroppen liksom har hamnat lite ur rytm. Det första vi håller, är andan. Hela vår kropp hänger ihop och påverkas av om diafragma är spänd eller avslappnad. Marion Rosen, som utvecklade Rosenmetoden, insåg att diafragma inte bara är kroppens viktigaste inandningsmuskel. Den är även länken mellan det omedvetna och det medvetna.

__________

Bøhle, Solveig: Når kroppen husker det, du vil glemme. Gyldendal, 1994.

Uforløste følelser sorg, skam, skyld og savn sætter sig i kroppen som spændinger. Det er kroppens måde at forsvare sig på. Men for at blive smerterne kvit, må vi forstå hvorfor kroppen forsvarer sig. Rosenmetoden bygger på sammenhængen mellem åndedrættet, musklerne og de fortrængte følelser. Det er en mild behandlingsform, hvor kroppen oplever sine spændinger og får musklerne til at slappe af.

__________

Mayland, Elaine L.: Rosenmetoden – Når sind og krop mødes. Herold Graphic, 1984.

Rosenmetoden er udviklet af den amerikanske fysioterapeut Marion Rosen og er en slags “fysioterapi for psyken”. Men egentlig er Rosenmetoden hverken terapi eller massage, men et psykologisk-pædagogisk kropsarbejder, som arbejder i dybden med vores følelser og inderste væsen. Vores krop er skabt til at bevæge sig frit, trække vejret helt og dybt og til at udtrykke os igennem – men også til at forsvare os. Hvis vores indre forsvar bliver for kraftigt, så vi ikke kan leve “igennem”, kan der opstå fysiske og psykiske blokeringer, som kan udvikle sig til smerte eller egentlig sygdom. Rosenmetoden er udviklet direkte fra fysioterapi, men arbejder med de dybe, ubevidste muskelspændinger samt åndedrættet og er en metode til afspænding, selvforståelse og et øget velvære. Bogen om Rosenmetoden er både en biografi om Marion Rosen samt en beskrivelse af metoden. 

__________

Rothschild, Babette: Kroppen husker. Klim, 2000.

Om krop og psyke i traumebehandling: Mennesker, der har været ude for voldsomme eller skelsættende begivenheder, har ikke bare erindringer om disse begivenheder indlejret i hjernen, men også i kroppen. Disse erindringer kommer tydeligst til udtryk i de symptomer, der også kendetegner posttraumatisk stress: mareridt, flashbacks, angst­reaktioner og uhensigtsmæssig adfærd, men de kommer også til udtryk i kropslige reaktioner, som behandlere kan lære at aflæse. For både behandlere og klienter er det af uvurderlig værdi at forstå ikke bare psykens, men også kroppens reaktioner på traumer og vide, hvordan denne indsigt kan bruges i arbejdet med traumatiserede mennesker. Babette Rothschild demonstrerer i sin bog, hvordan kroppen er en vigtig ressource i traumebehandlingen, især i behandlingen af posttraumatisk stress. Bogen indeholder en række caseforløb, der illustrerer, hvordan arbejdet med kroppen som ressource baner nye veje for forståelsen af traumers indvirkning på mennesker.

________________________________________________________________________________

Artikler fra Rosen Method International Journal

________________________________________________________________________________

Her kan du finde to oversatte artikler om erfaringsbaseret viden og forskning inden for Rosenmetoden (resten er på vej):

  • Alan Fogels nyeste forskning om tre stadier i embodied self-awareness: Three States of Embodied Self-Awareness in Rosen Method Bodywork (2020).
  • Anais Salibians erfaringsbaserede artikel om, hvordan og hvornår Rosenmetoden er god for mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb eller har andre traumer: Trauma Therapy with Rosen Method Bodywork (2015).
  • Ivy Greens artikel: Det trygge rum i interpersonelle relationer. Rosen Method International Journal, vol. 7, issue 1. Find den oversatte artikel her: https://roseninstitute.net/wp-content/uploads/2015/04/Container_rettet-2.-gang_Green.pdf
  • Natalia Vasarinia: Huden som et fokuspunkt i Rosenmetoden (erfaringsbaseret artikel om, hvordan Rosenmetoden kan hjælpe mennesker med at sætte grænser) (2019). Find den oversatte artikel her: https://roseninstitute.net/wp-content/uploads/2019/08/Vasarinia.pdf

________________________________________________________________________________

Anden inspirerende litteratur

________________________________________________________________________________

Bolander, Madeleine: Hela du. Krop. Hoved. Känsla. InandasLiv, 2014.

Huvudet, med alla sina tankar, gör upp orimliga planer och finner på lösningar och förklaringar som kan få vilken Känsla som helst att vilja ge upp. Vi pressar Kroppen till att orka mer än den faktiskt kan orka, för att vi så gärna vill någonting eller tror oss vara tvungna. Det skapar en glappkontakt inom oss, som i längden gör oss stressade, trötta, ledsna … utan att vi till sist förstår varför. ”Hela du – Kropp Huvud Känsla” är skriven i ett försök att förstå hur de olika delarna samverkar för att vi ska klara av de utmaningar vi möter i våra liv.

__________

Bøhle, Solveig: Kroppens skjulte sprog når følelser bliver smerter. Aschehoug, 2002.

Via samtale med behandlere af alternative metoder og deres patienter gives en indføring i metodernes oprindelse, forståelsen af mennesket som en helhed, sygdomsforståelse og behandlingsmetoder.

__________

Claesson, Bodil: Pigen der hoppede ud af sin krop En bog om dissociation. Hans Reitzels Forlag, 2014.

Når man befinder sig i en dissociativ tilstand, er der tale om svære forstyrrelser i integrationen af erkendelse, identitet, hukommelse, sansning og vilje. Tilstanden hænger ofte sammen med intrapsykiske konflikter, traumer eller interpersonelle konflikter. I “Pigen der hoppede ud af sin krop” arbejdes der med dissociation. Bodil Claesson tager udgangspunkt i omfattende casebskrivelser, når hun i “Pigen der hoppede ud af sin krop” går i kast med at beskrive forskellige typer af traumer og dissociation og konsekvenserne af dem. Bogen henvender sig til primært til psykologer, psykoterapeuter og andre faggrupper, der i deres daglige virke arbejder med traumatiserede klienter.

__________

Heller, Laurence og Aline LaPierre. Udviklingstraumer Hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt. Gyldendal, 2014.

Udviklingstraumer påvirker et menneskes selvregulering, selvbillede og evne til kontakt. Forfatterne til denne bog beskriver, hvordan tidlige traumer hæmmer evnen til kontakt med sig selv og andre, og hvordan følgerne i form af nedsat vitalitet ligger som en skjult dimension bag de fleste psykologiske og mange fysiologiske problemer.

__________

Hvid, Tove: Kroppens fortællinger. Modtryk, 1990.

Kroppen fortæller om det liv, vi har levet. Kroppen fortæller om de uudnyttede muligheder, vi har, og dermed om mulighederne for at gøre livet bedre. Kroppen husker vores historie, og derfor kan man ved at lytte til dens fortællinger nå oplevelser, der fandt sted, før sproget kom til. Tove Hvid forstår sammenhængen mellem krop og psyke helt konkret. Ud fra den forståelse fortæller hun om, hvordan vi i barndommen udviklede og formede vore kroppe på forskellig vis, afhængigt af om vi blev mødt med kærlighed eller ligegyldighed, om der blev stille for store eller for små krav til os, om vi blev gjort godt for eller fortræd imod.

__________

Hvid, Tove: Kroppens fortællinger i billeder. Modtryk, 1992.

Man kan se på en krop, om armene har rakt ud efter omsorg og kærlighed, eller om de opgav, måske fordi det alligevel ikke nyttede noget. Man kan se på en krop, om skuldrene har måttet bære alt for store byrder. Man kan se så meget på en krop, fordi vi selv via vores historie former vore kroppe og dermed bliver de personer, vi bliver. I bogen ser vi mænd og kvinder, der i barndommen udviklede og formede deres kroppe på forskellig vis, afhængig af hvordan deres impulser til bevægelse blev mødt af deres nære omgivelser. Tove Hvid anvender Bodynamic-teorien i sin analyse af billederne og aflæser, hvilke kerneproblemer og ressourcer personerne har.
__________

Levine, P.: Den tavse stemme Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære. Hans Reitzels Forlag, 2012.

Den tavse stemme er kulminationen på Peter Levines livsværk. Det er sammenfatningen af hans livslange undersøgelse af traumer og banebrydende terapeutiske arbejde med at sætte klienter fri fra traumets kvælertag. Bogen udfolder antagelsen om, at et traume hverken er en sygdom eller en forstyrrelse, men snarere en skade, forårsaget af frygt, hjælpeløshed og tab, der kan helbredes ved at aktivere vores medfødte kapacitet til at selvregulere høje arousal-tilstande og intense følelser. Med en gennemtænkt teoretisk ramme, overbevisende case-eksempler og en original sammentænkning af aktuel viden fra biologi, neurovidenskab og kropsorienteret psykoterapi demonstrerer bogen, at når vi bringer vores dyriske instinkter og vores fornuft sammen, kan vi blive mere hele mennesker.

__________

Levine, P.: Helbredelse af Traumer – En banebrydende metode til at gendanne kroppens visdom. Borgen, 2005.

Mange mennesker oplever en traumatiserende oplevelse i løbet af deres liv, og det kan få store konsekvenser frem over. Heldigvis er der mulighed for at komme over traumet og få det godt igen: Læs mere om dette i “Helbredelse af traumer”. Folk, der oplever traumatiserende ting er meget ofte præget af det resten af livet i form af ængstelse, depression, træthed og en lang række andre ting; Med “Helbredelse af traumer” lærer Peter A. Levine sine læsere, hvordan man gendanner det, han kalder kroppens visdom. Du får både råd til hvad du kan gøre lige når traumet er indtrådt og hvad der kan gøres på længere sigt eller med gamle traumer.

__________

Levine, P.: Traume og hukommelse – Hjerne og krop i søgen efter den levende fortid. Hans Reitzels Forlag, 2015.

Peter Levine introducerede sin banebrydende tilgang til traumeterapi, Somatic Experiencing, i Væk tigeren og Den tavse stemme. Med Traume og hukommelse tager han nu næste skridt i sit arbejde som forsker, historiefortæller og behandler ved at tackle et af de vanskeligste og mest komplekse spørgsmål i traumeterapi: Kan vi stole på vores erindringer? Traumeterapi arbejder ofte med ”eksplicitte” erindringer, mens der har været mindre opmærksomhed på, hvordan kroppen lagrer ”implicitte” erindringer, og på, hvor meget af det, vi betragter som ”erindringer”, der faktisk når os gennem vores interoceptive kropssans. Ved at få en bedre forståelse af det komplekse samspil mellem fortid og nutid, hjerne og krop, kan vi ændre vores relation til tidligere traumer og nå frem til en mere afbalanceret, afslappet og sammenhængende måde at være til på. Traume og hukommelse henvender sig til både behandlere og mennesker, der har været udsat for traumer, og den rummer et banebrydende perspektiv på, hvordan hukommelsen er konstrueret, og hvor stor indflydelse den har på vores nuværende liv.

__________

Kane, Jeff: At hjælpe med nærvær Håndbog i at styrke og støtte andre ved sygdom og i kriser. Borgens Bogklub, 2004.

Når vi står over for et medmenneske, der er alvorligt sygt eller på anden måde i krise, har mange af os svært ved at finde ud ad, hvad vi skal sige og gøre for at hjælpe. Vi vil gerne stille op, men bremses af vores usikkerhed. Sygdom er ofte forbundet med følelser, som modløshed, depression, angst og sorg. Og blot det, at der er nogen, som forstår dette, kan gøre en verden til forskel, for den, der er i krise. Den amerikanske læge Jeff Kane viser, hvordan vi alle har evnen til at lindre andres smerte. Ved at være fuldt ud nærværende kan vi skabe rum for de følelser, den syge har ifm. sin sygdom, og på denne måde hjælpe ham eller hende til at opnå indre fred, afklaring og en helbredelse af sjælen, som også kan have positiv effekt på den fysiske tilstand. Denne bog henvender sig til alle, der har sygdom tæt inde på livet og til læger, behandlere og andre, der i de daglige arbejder med omsorg af syge eller ensomme eller gamle mennesker.

__________

Kolk, Bessel A.: Kroppen holder regnskab Hjerne, psyke og krop i heling af traumer. Klim, 2014.

I bogen undersøger Van Der Kolk, hvilke behandlingsmuligheder der findes for traumeramte. Her ses nærmere på neurofeedback, meditation, sportsudøvning, drama og yoga. Måske kan kroppen selv helbrede hjernen? Når et menneske kommer ud fra et traume, er det ikke kun sindet, der påvirkes, det er også i høj grad kroppen. Bessel Van Der Kolk er specialist inden for traumebehandling, og i denne bog påviser han, hvordan traumer kan have stor indflydelse på krop og hjerne. Bogen er til alle behandlere, traumeramte og pårørende. Her er både viden om selve traumet, men også om, hvordan man kan blive heles bedst muligt.

__________

Miller, Alice: Det selvudslettende barn, 4. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Hvorfor plages så mange mennesker af følelser som tomhed og fremmedgørelse? Den kendte schweiziske psykoterapeut Alice Miller beskæftiger sig i denne bog med årsagerne til og forebyggelsen af traumer i barndommen. Hun beskriver ligeledes konsekvenserne af fortrængning og de muligheder, der findes for at blive befriet for tidligt opståede traumer. Denne kloge og indsigtsfulde bog er nyttig for alle, der arbejder med børn på et terapeutisk niveau. Bogen har hjulpet tusindvis af læsere med at anvende dens budskab, da den åbner nye perspektiver og kan give en dybere indsigt i eget og andres sjæleliv.3. udgave af Det selvudslettende barn udkom på dansk i 1997 og genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere.

__________

Moberg, Kerstin Uvnäs: Afspænding, ro og berøring. Akademisk Forlag, 2006.

“Afspænding, ro og berøring” er skrevet af den erfarne fysiolog Kerstin Uvnäs Moberg og er en ligetil og læsevenlig bog, der med udgangspunkt i videnskabelig forskning forklarer, hvordan massage, berøring, opmærksomhed og omsorg øger mængden af oxytocin i kroppen, og hvordan den viden kan bruges professionelt af alle, der arbejder med mennesker i de sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige områder. Oxytocin er et hormon og en signalsubstans, der modvirker de stresshormoner, der aktiveres under pres. Hormonet sænker blodtrukket og mængden af stresshormoner, samtidig med at det øger smertetærsklen.

__________

Sørensen, Lars J. Skam – Medfødt og tillært. Når skam fører til sjælemord. Hans Reitzels Forlag, 2013.

Skam er knyttet til selvet og vedrører den enkeltes selvforståelse, som er opstået som ens egen, yderst personlige udgave af en subtil neuroaffektiv interaktion, skabt af kærligheden til livet og samspillet med forældrene. Vi har en medfødt skam i form af følsomme sansninger af verden, der beskytter vores inderste sårbarhed og registrerer enhver form for forkerthed. Skam hører således lige så meget hjemme i nervesystemets og kroppens beredskab som i personens sociale forståelse. Bliver der taget ordentligt vare på denne følsomhed, er den med til at skabe vores menneskelighed.

Skam opstår, når man ikke bliver set, som den, man er, og når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage. At føle sig set og føle sig mødt i sin selvforståelse er en kærlighedsbekræftelse. Alene berørtheden ved at føle sig set bringer kærlighed ind i det fælles rum, og for mange vil det tillige føles som en bekræftelse på kærlighedens eksistens. Forkrøbles vores selvforståelse, er det ifølge bogens forfatter et sjælemord, der alt for let kan føre til vold og overgreb – og i værste fald til mord eller selvmord.

__________

Tidén, Martin: Emotioner af liv. Om følelsernes funktion, dynamik og helende kraft. Forlaget Inquire, 2019.

Vi mennesker er styret af vores følelser. Det ved de fleste. Men vidste du, i hvor høj grad vores emotionelle system påvirker vores adfærd og de valg, vi træffer i livet? Der er forskel på emotioner og følelser. Emotioner er en automatisk og basal livsproces i vores organisme, som vi ikke har nogen bevidst kontrol over. Som for eksempel når vi reagerer med vrede, hvis vores fysiske grænser overtrædes, eller smiler stort, når vi møder én, vi holder af. Vores følelser, derimod, er den oplevelse, vi har af emotionerne.

I bogen undersøger vi hele det emotionelle systems dynamik og hvad der sker, når det naturlige emotionelle udtryk forstyrres. Vi ser også nærmere på menneskets grundlæggende emotioner: angst, vrede, sorg, glæde og kærlighed, samt emotionslignende processer som skam, skyld og seksualitet. Det emotionelle system er med til at forme den vi er og måden, vi ser os selv og omverdenen på. Når vi modsætter os emotioner, er konsekvensen, at vi skaber problemer for os selv og oplever konflikter med omverdenen. Hvis vi omvendt lærer at tillade deres udtryk, kan de bringe os mere livskraft, glæde og kærlighed i livet.
__________

Weeke, Ulla R.: At danse med nervesystemet Om liv og bevægelse i traumetilstande og glæde. Skriveforlaget, 2018.

Ulla Rung Weeke trækker i sin bog At danse med nervesystemet på sine 30 års erfaring som krisepsykolog og kropsterapeut, hvor hun har arbejdet med kroppens fine sanselighed og lyttet til og ind i den på alle tænkelige måder. Hun inviterer os med ind i den dans, der udspiller sig mellem vores sanselige krop og vores nerve- og hormonsystem. Hun deler også ud af sin omfattende faglige viden om, hvordan de dele reagerer i os, hvis vi udsættes for chokerende oplevelser, eller hvis vi i vores opvækst har følt os utrygge og afviste – og om hvad der kan ske, hvis den slags tilstande ikke bliver nænsomt bearbejdet.

Mange lever i dag med tilstande af stress, angst, depression og kroniske sygdomme som følge af et for stort, uforløst indre pres fra forskellige belastninger og traumatiseringer, og i bogen fortæller Ulla Rung Weeke indlevende om, hvordan vi alle hele tiden forsøger at (gen)finde balancen i os selv. Hun delagtiggør os i, hvordan vi gennem kropsligt nærvær og konkrete øvelser kan ændre traumatiserede spor i vores kropslige hukommelse, ligesom bogen rummer beretninger om, hvordan vi i stedet kan gøre dem til livfulde, stærke spor i os, og hvordan vi kan bringe vores nervesystem og biokemi i balance ved hjælp af kontakt, genkendelse, indsigt og støttende ernæring. Ifølge Ulla Rung Weeke glemmer vi mennesker alt for ofte vores iboende sanselighed og kropslige nærvær, både i samfundet, i vores familier og som patienter, klienter og fagpersoner. Med At danse med nervesystemet ønsker hun at minde os alle om, hvor vigtige disse tilstande er for os – hvor givende det er, at vi kan danse med nervesystemet.
__________

Weeke, Ulla R.: Når sygdom forløser Om følelser og overfølsomhed, allergi, astma og eksem. Borgen, 2003.

Flere og flere lider af overfølsomhed, astma og eksem – allergisk eller ikke-allergisk, og mange går fra læge til læge og fra behandler til behandler, men er alligevel fanget i en ond cirkel og afhængige af medicin for at kunne leve et almindeligt liv. Ulla Rung Weeke, der er kropsterapeut og psykolog, har på baggrund af adskillige års erfaring med behandling af overfølsomhedssygdomme skrevet en enkel og tankevækkende bog om, hvordan overfølsomhedssygdomme kan være indgang til en voksende indre fornemmelse for kroppens egne helbredende kræfter. Astma og eksem kan være et signal om, at der er nogle følelsesmæssige områder, som længe har været fortrængt og glemt, men som kroppen igennem årene i sin biokemi stadig husker, kompenserer for og forsøger at forløse. Med eksempler fra en række cases beskriver Ulla Rung Weeke, hvordan forskellige fortrængte og smertefulde oplevelser fra opvæksten kan sætte sig som følelsesmæssige blokeringer og biokemisk skæve byggesten, som kan invalidere et menneske både fysisk og psykisk.

NÅR SYGDOM FORLØSER giver et spændende og klogt indblik i, hvordan man ved at begynde at se med nye øjne på sin sygdom og ved at arbejde følelsesmæssigt og kropsligt med sig selv kan opnå, at symptomerne bliver erstattet af ro, vished, en større glæde, og et – for mange mennesker – tydeligt reduceret medicinforbrug. Ulla Rung Weeke er aut.cand.psyk. og kropsterapeut. Hun var igennem flere år projektleder på Rigshospitalets Allergiskole og har siden oprettet Skolen for psykosomatik i Nordsjælland. Hun har mere end 25 års erfaring med overfølsomhedssygdomme og andre kroniske sygdomme.

På engelsk

____________________________________________________________________________

Om Rosenmetoden

____________________________________________________________________________

Davis, Marylin J.: The Rosen Method Coming Alive and Staying Alive in the 21st century. iUniverse, 2002.

Presence is essential to existence. With a focus on both universal and human themes, Marilyn studies the meaning and importance of presence in the Rosen Method bodywork practice. She explores how the body armors itself due to emotional experiences that have never found expression. Through sensitive touch to the body, keen observation of the breath, and verbal exchange, the client realizes relaxation of tight muscles and a deeper contact with the inner self. Through presence, the practitioner and client together create a relationship which recognizes the intrinsic worth of each, and through which personal change can effect universal change. As a Franciscan Sister of Mary, Marilyn identifies the Rosen Method as a viable ministry because of the congruence of each systems expression of presence in daily practice.

___________

Green, Ivy: Relaxation Awareness Resilience – Rosen Method Bodywork Science and Practice. Fastpencil, 2016.

This book provides a practical, science-based explanation of how responsive touch and words activate the type of compassionate self-awareness known to promote nervous system healing from physical/emotional distress.

__________

Rosen, Marion: Rosen Method Bodywork – Accessing the Unconscious through Touch. North Atlantic Books Berkeley, California, 2003.

In this long-awaited description of the body-centered therapy developed by Marion Rosen, the reader begins to understand how emotional and physical ailments can be addressed through the gentle touch of the Rosen practitioner. Rosen explains how the practitioner identifies tensions in the body that point to the source of a problem and how that awareness guides the healing process. With the help of psychotherapist Susan Brenner, the director of Rosen Center East and one of Marion’s first students, she describes the origins of her method; how people reveal their emotions in body postures; barriers they set up to love, self-expression, and intimacy, and how Rosen work enables a client to move beyond these barriers. Treatments for asthma, migraine headaches, heart problems, weak immune systems, and psychosomatic illnesses are chronicled. Essays by doctors, psychologists, and Rosen practitioners describe how this method of touch, words, and acceptance guides their work, and complete this remarkable tribute to a visionary woman.

__________

Wooten, Sandra: Touching the Body. Reaching the Soul. Taos Moutain Press, 1995.

In Touching the Body, Reaching the Soul Sandra speaks of what it was like to share Rosen Method and how it changed her other practices.  It’s so beautifully written and very simple.  She gives case studies and theories of why Rosen work can be so therapeutic.  It’s a great book as an intro to Marion Rosen’s work.

____________________________________________________________________________

Artikler fra Rosen Method International Journal

____________________________________________________________________________

Her finder du spændende artikler om erfaringsbaseret viden og forskning inden for Rosenmetoden, feks.:

  • Alan Fogels nyeste forskning om tre stadier i embodied self-awareness: Three States of Embodied Self-Awareness in Rosen Method Bodywork (2020). 1. del: Klik her 2. del: klik her 3. del: klik her
  • Anais Salibians erfaringsbaserede artikel om, hvordan og hvornår Rosenmetoden er god for mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb eller har andre traumer: Trauma Therapy with Rosen Method Bodywork (2015). Dansk oversættelse: Klik her
  • Ivy Greens artikel: The Safe Container of Interpersonal Relationships. Rosen Method International Journal, vol. 7, issue 1. Dansk oversættelse: Klik her
  • Natalia Vasarinias erfaringsbaserede artikel om, hvordan Rosenmetoden kan hjælpe mennesker med at sætte grænser: The Skin as an Element of Rosen Method Bodywork (2019). Dansk oversættelse: Klik her
  • Shantika Bernardhar lavet en ph.d., hvor hun forsker i, hvilken effekt Rosenmetoden har i behandlingen af otte mennesker med forskellige typer af traumer. Hun har samlet sine resultater i denne artikel: Relational Somatic Presence Meeting Trauma in Rosen Method Bodywork (2016). Klik her
  • Anette Vinston Ritz (2018) Interaktionen mellem klient og behandler, der er beskrevet med termer fra den kropsorienterede filosofi; fænomenologi. Klik her

Artiklerne af Alan Fogel og Anette Vinston Ritz er ved at blive oversat til dansk.

____________________________________________________________________________

Anden inspirerende litteratur

____________________________________________________________________________


Fogel,
A.: Body Sense – The science and Practice of Embodied Self-Awareness. W.W. Norton, New York, 2013.

When we are first born, before we can speak or use language to express ourselves, we use our physical sensations, our “body sense,” to guide us toward what makes us feel safe and fulfilled and away from what makes us feel bad. As we develop into adults, it becomes easy to lose touch with these crucial mind-body communication channels, but they are essential to our ability to navigate social interactions and deal with psychological stress, physical injury, and trauma. Combining a ground-up explanation of the anatomical and neurological sources of embodied self-awareness with practical exercises in touch and movement, Body Sense provides therapists and their clients with the tools to attain mind-body equilibrium and cultivate healthy body sense throughout their lives.

__________

McLaren, K.: The Language Of Emotions – What your feelings are trying to tell you. Sounds True, 2000.

Emotions ― especially the dark and dishonored ones ― hold a tremendous amount of energy. We’ve all seen what happens when we repress or blindly express them. With The Language of Emotions, empathic counselor Karla McLaren shows you how to meet your emotions and receive their life-saving wisdom to safely move toward resolution and equilibrium. Through experiential exercises covering a full spectrum of feelings from anger, fear, and shame to jealousy, grief, joy, and more, you will discover how to work with your own and others’ emotions with fluency and expertise. Here is a much-needed resource filled with revolutionary teachings and breakthrough skills for cultivating a new and empowering relationship with your feeling states through The Language of Emotions.

__________

Hart, Onno van der; Steele, Kathy; Nijenhuis, Ellert R.S.: The Hauted Self – Structural Dissociation and the Treatment of Cronic Traumatization

They typically have a wide array of symptoms, often classified under different combinations of comorbidity, which can make assessment and treatment complicated and confusing for the therapist. Many patients have substantial problems with daily living and relationships, including serious intrapsychic conflicts and maladaptive coping strategies. Their suffering essentially relates to a terrifying and painful past that haunts them. Even when survivors attempt to hide their distress beneath a facade of normality-a common strategy-therapists often feel besieged by their many symptoms and serious pain. Small wonder that many survivors of chronic traumatization have seen several therapists with little if any gains, and that quite a few have been labeled as untreatable or resistant. In this book, three leading researchers and clinicians share what they have learned from treating and studying chronically traumatized individuals across more than 65 years of collective experience. Based on the theory of structural dissociation of the personality in combination with a Janetian psychology of action, the authors have developed a model of phase-oriented treatment that focuses on the identification and treatment of structural dissociation and related maladaptive mental and behavioral actions. The foundation of this approach is to support patients in learning more effective mental and behavioral actions that will enable them to become more adaptive in life and to resolve their structural dissociation. This principle implies an overall therapeutic goal of raising the integrative capacity, in order to cope with the demands of daily life and deal with the haunting remnants of the past, with the “unfinished business” of traumatic memories. Of interest to clinicians, students of clinical psychology and psychiatry, as well as to researchers, all those interested in adult survivors of chronic child abuse and neglect will find helpful insights and tools that may make the treatment more effective and efficient, and more tolerable for the suffering patient.

__________