Sådan virker en behandling

Bevidstgørelse gennem kroppen er en stor del af behandlingen. En Rosensession hjælper med at få kontakt. Fysisk kan den kontakt bevirke, at dine muskelspændinger løsnes, og din frie bevægelighed øges. Psykisk kan det bevirke, at du slipper vaner, indstillinger og følelser, som hæmmer din frihed til at være det menneske, du er, og leve det liv, du ønsker. I en Rosensession oplever du, hvordan den fysiske kontakt og afspænding kan lede til større følelsesmæssig indsigt uden anstrengelse eller mentale overvejelser. Rosenterapeuten arbejder direkte på kroppens muskelspændinger med sine hænder. Berøringens kvalitet er langsom, dybdegående og nærværende. Denne form for berøring, dette møde, inviterer klienten til at give slip, og derved kan det, som musklen holder på, blive bevidstgjort.

Rosenterapeuten ønsker at afhjælpe de spændinger, der begrænser kroppens frie udfoldelse. Dette gør hun dels via hendes hænders arbejde, dels via ord, hun siger, ord, der spejler kroppens udtryk, og dels via hendes måde at være til stede på med nærvær, respekt og en ikke-dømmende indstilling. Når blokeringerne for vækst slippes, så vil væksten ske af sig selv. Kroppen vil selv søge tilbage til sin mest afslappede og mest naturlige position. Det, der skaber mulighed for dette, er den selvaccept, der kommer ud af den direkte oplevelse i Rosensessionen. Det er selve det at opleve sig selv indefra, der bevirker forandringen. Målet er at blive et mere levende menneske.