Berøringens betydning

Når vi bliver berørt, kan det forstås og opleves både fysisk og følelsesmæssigt. At erkende denne dobbelthed er grundlæggende for at forstå Rosenmetodens virkning. Vi er i en krop og lever gennem den. Vores tilstand er afhængig af, at kroppen har det godt, men vores tanker og følelser kan påvirke kroppen.

Kamp/flugt eller ro/hvile

En rolig, langsom, tilpasset berøring har forskellige positive effekter. Rent biokemisk sker der en frigivelse af forskellige hormoner og signalstoffer, der påvirker kroppen, så den bliver mere afslappet og rolig. I stedet for at være styret af kamp/flugt- systemet, som er en samling af signalstoffer, der sætter kroppen i alarmberedskab, skifter kroppen til ro/hvile-systemet, som har en afspændende virkning. Kamp/flugt-systemet virker omgående, mens ro/hvile-systemet tager lidt længere tid om at komme i gang. Til gengæld holder virkningen længere. Virkningen af ro/hvile-systemet er temmelig omfattende, men fælles for virkningerne både fysisk, psykisk og socialt er, at de giver overskud. Rent fysisk sker der en omfordeling af kroppens ressourcer, så der kommer fokus på regeneration, heling og vækst. Psykisk bliver vi åbne og nysgerrige. Smertetærsklen og stressmodstanden bliver højere, og angst dæmpes. Socialt knytter vi bånd til partner, venner og familie og skaber på den måde samhørighed. Læs evt. mere om forskning i ro/hvile-systemet i bogen ”Afspænding, ro og berøring” af Kerstin Uvnäs Moberg.