Eksempler på behandlingsforløb

Her følger nogle eksempler på virkninger af Rosenbehandlinger. Det er naturligvis vigtigt

 at pointere, at hver enkelt vil have sin individuelle oplevelse af de forandringer, der sker i behandlingsforløbet. 

 

Fra kraftløshed til mere frihed og positiv respons

En mand i 50’erne havde tilbagevendende smerte og oplevede kraftløshed i sine arme. I en Rosenbehandling, hvor der blev arbejdet med muskelspændingerne i hans overarme, fik han kontakt med, hvor lidt han egentlig mærkede sine arme fysisk, og det var meget overraskende for ham. Klienten blev derigennem klar over, hvor meget han holdt sig selv tilbage fra at gøre sit bedste for ikke at fremstå som en, der tromlede andre. De næste måneder oplevede han en større frihed og kraft i armene, at han lettere kunne præstere sit bedste, og at andre responderede positivt. Ikke fordi han havde besluttet sig for at gøre noget anderledes, men fordi det ”bare var blevet sådan”.

 

Mere respekt 

En kvinde i 30’erne, der havde lidt af invaliderende hovedpiner i flere år, oplevede, hvordan hun efter en serie af Rosenbehandlinger havde sjældnere og mildere hovedpiner. Desuden kunne hun konstatere, at hun var blevet bedre til at sige sin mening og holde fast ved den både privat og på job, også når den afveg fra flertallet. Det gjorde hende generelt mere tilfreds med sig selv, og hun følte, at hun fik mere respekt fra andre. Der var ikke nogle specielle oplevelser i behandlingerne, der direkte kunne ”forklare” denne udvikling, tilsyneladende var det ”bare” hendes øgede oplevelse af, at hun havde sit eget indre rum, der havde skabt denne forandring til en større tiltro til sig selv.

 

Flere personer har valgt at forælle om deres oplevelser i artikler. De er udkommet i magasinerne Psykologi og Liv & Sjæl.

Under menupunktet "Pressen siger" kan du vælge at åbne dokumenter, som indeholder artiklerne i deres fulde længde.

 

 

Blid og respektfuld berøring, der skaber bro mellem krop, følelser og bevidsthed.