Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen for Foreningen af Danske Rosenterapeuter
Formand: Anja Normann Huss
Næstformand: Gudrun Kragelund

Kasserer: Helle Kardel
Suppleanter: Gisela Christiansen og Tina Kassan
Kontakt: anjahuss@live.dk

Etisk-juridisk udvalg, kontaktperson
Dorrit Stender-Petersen
Email: dorritstender@hotmail.com

Messeudvalg øst, kontaktperson
Gisela Christiansen
Email: gisela.christiansen@gmail.com

Messeudvalg vest, kontaktperson
Helle Kardel
Email: Hellekardel@gmail.com

Messeudvalg Fyn, kontaktperson
Gudrun Kragelund
Email: kragelund.gudrun@gmail.com

Eksternt kommunikationsudvalg, kontaktperson
Gisela Christiansen
Email: gisela.christiansen@gmail.com

Roseninstuttet repræsentant, kontaktperson

Gisela Christiansen
Email: gisela.christiansen@gmail.com